Signaleren en reageren bij beginnende psychische problemen

Deze training is gericht op iedereen die binnen het werk te maken krijgt met mensen die symptomen en signalen van beginnende psychische kwetsbaarheden vertonen. Denk hierbij aan thuiszorgmedewerkers, docenten, vrijwilligers bij buurthuizen of sportclubs, meewerkend voormannen/vrouwen, boa’s etc.

Je maakt de hele dag contact met mensen. In het eerste contact maak je een inschatting over hoe het op dat moment met de ander gaat. Dan kan het voorkomen dat je je zorgen maakt over het mentale welzijn van de ander. Het is van groot belang dat je weet hoe je deze zorgen het beste naar de ander uit kan spreken. Dat je een luisterend oor kan bieden en kan inschatten of iemand baadt heeft bij het inschakelen van bijvoorbeeld de huisarts. Dat je weet hoe je de ander het beste kan motiveren om professionele hulp in te schakelen en met familie en vrienden te praten over hoe het werkelijk met hem/haar gaat.

Uit onderzoek is gebleken dat verergering van psychische problemen voorkomen kan worden door in een vroeg stadium de juiste hulp in te schakelen. Mijn motto is dan ook; we kunnen beter voorkomen dan genezen.

Het doel van de training

  • Deelnemers krijgen theoretische basiskennis aangereikt over verschillende psychische kwetsbaarheden.
  • Deelnemers leren hoe ze signalen van bijvoorbeeld stress, frustratie, irritatie, zwaarmoedigheid, middelengebruik of angst kunnen herkennen
  • Wat doe je wanneer je jezelf zorgen maakt over iemand? Wat is belangrijk in de benadering, het uitspreken van je zorg, het luisteren naar de ander.
  • Tot waar gaat jouw verantwoordelijkheid en hoe schakel je door naar de juiste professional zoals bijvoorbeeld de huisarts?
  • Hoe zorg je op een goede manier voor de ander, zonder daarbij je eigen grenzen te verliezen?

Geinteresseerd?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Voorafgaand aan alle trajecten voeren we een persoonlijk gesprek,
om het traject zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen.