Actrice

Als trainingsactrice staat het geven van een vertrouwd gevoel en het creëren van een veilige leeromgeving voor mij voorop. Ik vind het belangrijk om ieders grenzen te bewaken en deelnemers zoveel mogelijk zelf regisseur van het rollenspel te laten zijn. Ik ben er niet om het deelnemers zo moeilijk mogelijk te maken. Het gaat niet om goed of fout, maar om het mogen uitproberen van nieuwe vaardigheden en ontdekken waarom iets wel of niet lukt. Reëel blijven heeft prioriteit, emotie is er alleen wanneer ik hem echt voel. Als een deelnemer gedrag laat zien waardoor mijn emotie verandert, dan is dat wat er in het rollenspel gebeurt. Mijn feedback is te allen tijden gericht op het gedrag van de deelnemer en over wat dat met mij als mens gedaan heeft. Ik ben kritisch, eerlijk en erg sterk in het woorden geven aan mijn gevoel, waardoor mijn feedback als verhelderend en leerzaam wordt ervaren.

Naast mijn werk als actrice werk ik ook als coach en als trainer. Dat geeft een mooie afwisseling. Het maakt me blij om mensen op allerlei manieren handvatten mee te kunnen geven waar ze in de praktijk direct iets aan hebben.

Maatwerk

Ik lever graag maatwerk. Voorafgaand aan alle trajecten voeren we een persoonlijk gesprek, zodat het traject zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de wensen van de opdrachtgever.

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact op voor meer informatie.